REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

kukkia.net – Koivuhaan Kukkakauppa Oy

 1. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö
  Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa Koivuhaan Kukkakauppa Oy, 2428168-7
 2. Tietojärjestelmän vastuutaho
  Kari Matikainen, Koivuhaan Kukkakauppa Oy
 3. Tietojärjestelmän nimi
  kukkia.net WooCommerce-järjestelmä
 4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
  kukkia.net WooCommerce järjestelmän tarkoitus on ylläpitää asiakasrekisteriä kukkia.net verkkokaupan asiakkaista ja tilaushistoriasta. Tietoja ei käytetä markkinointiin, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojärjestelmän ydinohjelma on WordPress ja WooCommerce.

 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää asiakkaan luovuttamat asiakastiedot. Rekisteristä löytyy asiakkaan nimi, yritys, y-tunnus, ip-osoite, puhelin, osoitetiedot sekä tilaushistoria tilatuista tuotteista.
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaan itse antamat tiedot kassalla.
 3. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tiedot ovat luottamuksellisia, ja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Kävijäseuranta
  Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneelle tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Google Analytics käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

 2. Henkilötietojen tarkistusoikeus
  Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

 3. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

 4. Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.